Laboratorium nr 4 do  kursu programowania aplikacji iOS 7  na  PWr (2014)
Prowadzący: dr Marek Piasecki

  [L4]  Core Data - mobilna baza danych w iOS   

ZADANIA:

 1. Zapoznanie się z materiałami omówionymi podczas wykładu 14.V
  Tutoriale z portalu Techotopia
    - (33) Database Implementation using SQLite
    - (35) Working with iOS 7 Databases using Core Data
  Slajdy PDF 13 wykładu z kursu (CS193p / Stanford University / 2013)
    - Lecture 13: Core Data and Documents
    - Lecture 13: Video nagranie video (1godz. 18min)
    
 2. Wykonanie prostej jedno-ekranowej aplikacji
  umożliwiającej wprowadzanie danych kontaktowych (name, address, phone)
  zapamiętywanie jej w Core Data / Sqlite
  i wyszukiwanie kontaktów według nazwy,

  zgodnie z instrukcją opisaną w tutorialu (36) An iOS 7 Core Data Tutorial
     
 3. Rozbudowa aplikacji z zadania (2) do postaci aplikacji typu Master-Detail (przećwiczonej na lab. nr 3)
  gdzie główne okno Master/TableView będzie wyświetlać listę wszystkich istniejących kontaktów
  ( lub napis "Lista jest pusta" )
  a podrzędne okno Detail/View, wyświetlane po wybraniu istniejącego kontaktu
  ( lub kliknięciu przycisku DODAJ )
  będzie umożliwiać przeglądanie/edycję danych wybranego (lub nowego) kontaktu.