Laboratorium nr 2 do  kursu programowania aplikacji iOS 7  na  PWr (2014)
Prowadzący: dr Marek Piasecki

Cykl życia obiektów klasy ViewController
oraz graficzne konstruowanie aplikacji zawierającej wiele okien/widoków
( Interface Builder + Storyboard + Segues )

ZADANIA:

 1. Zapoznanie się z ideą obiektu kontrolera (ViewController) w architekturze MVC / iOS
  Materiały pomocnicze:
    - dokumentacja online View Controller Programming Guide for iOS z portalu developer.apple.com
    - wybrane slajdy od nr 6 do 16 na temat ViewController Lifecycle (wykład nr 5 z kursu CS193p/2013)

    - inne przydatne komentarze: iOS View Controller Programming, View Controller Life Cycle

  Wynotuj i oprogramuj podstawowe metody cyklu życia głównego kontrolera np.
    - viewWill/DidLoad
    - viewWill/DidAppear
    - viewWill/DidDisappear
    - willRotateToIntyerfaceOrientation, ..., itp
  dla wcześniej wykonanej aplikacji konwertera/kalkulatora lub zupełnie nowego projektu.

  W ramach implementacji tych metod napisz instrukcje generujące odpowiednie wydruki
  (w konsoli debuggera, za pomocą NSLog) informujące o występujących wydarzeniach.
  Obserwuj kolejność wywoływania tych metod.

 2. Zapoznanie się z metodą graficznego projektowania przejść (Segue) pomiędzy oknami
  za pomocą Storyboard oraz Interface Builder
  Materiały pomocnicze:
    - wybrane slajdy od nr 16 do 38 na temat Segues/NavigationController (wykład nr 6 z kursu CS193p/2011)
    - 12-minutowe video-demo
  iOS - Storyboards-Scenes and Segues na YouTube
    - inne przydatne komentarze: Techtopia Using Xcode Storyboarding in iOS6

 3. Przeanalizuj kod przykładowej aplikacji "PSYCHOLOGIST" tworzonej w ramach ilustracji do wykładu
  "Lecture 6: Multiple MVCs and Segues"  (głównie fragment od 44 minuty do końca)
  Oryginał video można znaleźć w  iTunes a kopię na YouTube

  Zaproponuj jakąś modyfikację tego  programu. Np. poprzez dodanie dodatkowego pytania
  i oprogramowanie nowego okna/controlera wyświetlającego możliwe odpowiedzi.
   
 4. Wykonaj własną aplikację "Doradca toku studiów" działającą na podobnej zasadzie jak w/w "psycholog"
  która będzie podpowiadać wybór kierunku/specjalności studiów na wydziale Elektroniki
  w zależności od odpowiedzi na różne pytania "pomocnicze"
  np. Jak bardzo lubisz programowanie?  Preferujesz język Java czy Asembler?, itp.