Laboratorium nr 1 do  kursu programowania aplikacji iOS 7  na  PWr (2014)
Prowadzący: dr Marek Piasecki

Dla przypomnienia:
W ramach przygotowania do tego laboratorium, zadaniem domowym (po pierwszym wykładzie)
było przejrzenie 62  slajdów o numerach 63-124  z prezentacji "Lecture 2"
lub obejrzenie minut 00:35-01:15 z nagrania video-wykładu Lecture 2
z kursu  "Developing iOS 7 Apps for iPhone and iPad"  by Paul Hegarty / Stanford University.

ZADANIA:

 1. Zapoznanie się ze środowiskiem XCode 5,
    - utworzenie nowego projektu iOS / Single View Application,
    - ćwiczenia z graficznym budowaniem interfejsu użytkownika za pomocą Storyboard
    - testowanie aplikacji na emulatorze smartfonu iPhone
  Materiały pomocnicze:
    - tutorial z portalu Techtopia Creating a Simple iOS 7 App,
    - analogiczne video-demo Simple View App (10 minut).
   
 2. Przegląd najważniejszych zmian interfejsu użytkownika w iOS7
  (w porównaniu do wcześniejszych wersji iOS)
     -  Apple/Developer  iOS 7 User Interface Transition Guide
   
 3. Oprogramowanie interaktywnych kontrolek UITextField (IBOutlet) oraz UIButton (IBAction)
     - tutorial z portalu Techtopia / Creating an Interactive iOS 7 App
     - oraz analogiczne video-demo Unit Converter (10 minut).
   
 4. Oprogramowanie klasycznego kalkulatora arytmetycznego (+,-,*,/) z klawiaturą numeryczną
  Materiały pomocnicze:
    - TutorialMode / Building an iOS calculator
    - oraz analogiczne video-demo Simple Calculator (27 minut).