Organizuje Studenckie Koło Naukowe Informatyki Systemów Autonomicznych i Adaptacyjnych   ( ISA2
Wydział Elektroniki - Politechnika Wrocławska, dr Marek Piasecki, dr Paweł Rogaliński


Warsztaty programowania urządzeń mobilnych

Telefonów / Smartfonów / Tabletów 


STRONA GŁÓWNA     Sem. zimowy 2011     Sem. letni 2011     Sem. zimowy 2010     2009 i wcześniej


[ ARCHIWUM sem. letniego 2010-2011 ]
   
[ Wyróżnienia  ]
 Uczestnicy warsztatów w sem letnim 2011 wyróżnieni tytułem "Team-Lider":
(wiedza merytoryczna + umiejętności programistyczne + organizacja pracy zespołu)
  • Artur          Zochniak
  • Grzegorz  Duszyński
  • Piotr           Giedziun
  • Piotr           Michałkiewicz
  • Mateusz    Dziekan
  • Mateusz    Stahl
Android Rules
Gratulujemy !!!


[ 16 czerwca 2011 ]   Zapraszamy na ostatni w tej edycji warsztatów wykład i prezentację
"ANDROID - "Locating and sensing",
przygotowuje  Piotr Szymański
sala wykładowa 23/C3,  godz. 19:00-20:30

W programie:
  - Obsługa GPS, WiFi, ekranu dotykowego, klas Sensors i Camera
  - Aplikacja wyświetlająca pozycję GPS urządzenia,
  - Aplikacja skanująca sieci wifi
  - Skanowanie sieci wifi oraz wiązanie ich z lokalizacją GPS
  - Modyfikacji gry SNAKE z przykładów z SDK z wykorzystaniem obsługi ekranu dotykowego.
   

[ 9 czerwca 2011 ]   Ćwiczenia z cyklu "ANDROID", sala 127L/C3, godz. 19:00-20:30
"ANDROID - Mobile databases (SQLite)"
przygotowuje:  zespół nr 6, opiekun: Paweł Kapała/Tieto

Informacje na temat praktyk i staży w firmie "tbscg":  plan praktyki
       

[ 8 czerwca 2011 ]   Zakończenie kursu QML/QtQuick - wręczenie certyfikatów
prow. Tomasz Prokopiuk,  lab. 125/C3,  godz. 19:00-20:00
Wręczenie certyfikatów QML/QtQuick
Najlepsze wyniki uzyskali:
Marcin Haber,  Michał Wilkocki, Rafał Kociatkiewicz
Były również informacje na temat praktyk i staży w firmie TIETO:
   -  http://www.eu.eka.pwr.wroc.pl
   -  http://www.tieto.pl/kariera/1052/letni-program-stazowy
    

[ 2 czerwca 2011 ]   Siódmy wykład z cyklu "ANDROID", 
"ANDROID - Mobile databases (SQLite)"
przygotował:  zespół nr 6 którego kierownikiem jest Artur Zochniak
opiekunem jest Pan Paweł Kapała/Tieto
 
Materiały pomocnicze: slajdy prezentacji (PDF)
         

[ 1 czerwca 2011 ]   Końcowy test zaliczeniowy "QtQuick Training"
prow. Konrad Ciekot
   

[ 26 maja 2011 ]   Zapraszamy na ćwiczenia z cyklu "ANDROID", sala 127L/C3, godz. 19:00-20:30
"ANDROID - Media Framework (Audio,Video), Telephony APIs (SMS/MMS),
                      Speech Synthesis & Recognition"

prow. Michal Bulba, Mateusz Kuszczak, Piotr Guda. Opiekun dr Marek Piasecki

Materiały pomocnicze: zadania do wykonania na ćwiczeniach
       

[ 15 maja 2011 ]   Ostatni wykład z cyklu Qt/QML prowadzonego przez firmę Tieto
"QtQuick Training - Qt Quick Structures, Integrating QML with C++",
prow. Konrad Ciekot,  w laboratorium 125/C3,   godz. 19:00-20:30
   

[ 19 maja 2011 ]   Szósty wykład z cyklu "ANDROID", sala 23/C3, godz. 19:00-20:30
"ANDROID - Media Framework (Audio,Video), Telephony APIs (SMS/MMS),
                      Speech Synthesis & Recognition"

prow. Michal Bulba, Mateusz Kuszczak, Piotr Guda. Opiekun dr Marek Piasecki
 
Materiały pomocnicze: slajdy prezentacji (PDF)
     

[ 18 maja 2011 ]   Czwarty wykład z cyklu Qt/QML prowadzonego przez firmę Tieto
"QtQuick Training - Qml Presenting Data",
prow. Konrad Ciekot,  w laboratorium 125/C3,
   

[ 12 maja 2011 ]   Ćwiczenia laboratoryjne:
"ANDROID - Content Providers. Communicating via the Internet. Web Services"
prow. Wiktor Ławski z zespołem nr (4), opiekun dr Paweł Rogaliński

Materiały pomocnicze: zadania do wykonania na ćwiczeniach
   

[ 11 maja 2011 ]   Trzeci wykład+ćwiczenia z cyklu Qt/QML
"QtQuick Training - QML Animations",
prow. Konrad Ciekot / Tieto
   

[ 5 maja 2011 ]  Piąty wykład z cyklu "ANDROID",
"ANDROID - Content Providers. Communicating via the Internet. Web Services"
prow. Wiktor Ławski z zespołem nr (4), opiekunem jest dr Paweł Rogaliński

Materiały pomocnicze: slajdy prezentacji (PDF)


[ 20 kwietnia 2011 ]   Ćwiczenia laboratoryjne w sali 127/C3
"ANDROID - 2D Graphics and animation"       
prow. Grzegorz Duszyński i Krzysztof Czech
 
Materiały pomocnicze: zadania do wykonania na ćwiczeniach
     

[ 14 kwietnia 2011 ]   Czwarty wykład z cyklu "ANDROID",
"ANDROID - 2D Graphics and animation, Handling Rotation, (3D – OpenGL),
prow. Grzegorz Duszyński z zespołem nr 3
(Krzysztof Czech, Daniel Engel, Łukasz Olech, Radek Wilczak)


Materiały pomocnicze: slajdy prezentacji (PDF)
   

[ 13 kwietnia 2011 ]   Drugi wykład z cyklu Qt/QML
"QtQuick - User Interaction, States and Transitions",
prow. Konrad Ciekot,  w laboratorium 125/C3,   godz. 19:00-20:30,
   

[ 7 kwietnia 2011 ]   Ćwiczenia laboratoryjne w sali 127/C3
ANDROID - Intents, Services, Threads, Handling Activity Life Cycle Events       
prow. Piotr Giedziun, Paweł Stoltmann oraz opiekun grupy Paweł Kapała / Tieto
 
Materiały pomocnicze: zadania do wykonania na ćwiczeniach
     

[ 31 marca 2011 ]   Trzeci wykład z cyklu "ANDROID" w sali 23/C3:
ANDROID - Intents, Services, Threads, Handling Activity Life Cycle Events      
prow. Samuel Chmiel, Mateusz Stahl, Piotr Cytera, Jan Romaniak
opiekun grupy:  Piotr Kapała / firma TIETO

Materiały pomocnicze: slajdy prezentacji (PDF)
     

[ 24 marca 2011 ]   Ćwiczenia laboratoryjne w sali 127/C3
ANDROID - Projektowanie interfejsu użytkownika (Layouts, Widgets, Menus)       
prow. Piotr Michałkiewicz, Daniel Maksymow

Materiały pomocnicze: zadania do wykonania na ćwiczeniach
     

[ 23 marca 2011 ]   Rozpoczęcie nowego cyklu zajęć z tematu  Qt/QML
Temat pierwszego wykładu:  "Introduction to QtQuick",
prow. Konrad Ciekot / Tieto

Będzie to wstęp do programowania w QMLu dla programistów C++.
Aby uruchomić niektóre z przykładów z prezentacji,
przydatne będzie zainstalowanie Qt SDK 1.1 Beta
(do pobrania z http://developer.qt.nokia.com/prereleases).

Program kolejnych spotkań, odbywających się mniej więcej co 2 tygodnie,
będzie obejmował zakres dwudniowych szkoleń Tieto oraz Nokia Poland
jakie zostały już dwukrotnie przeprowadzone w Warszawie:
   http://www.nokia.pl/microsites/qt
slajdy kolejnych prezentacji oraz kody źródłowe przekładów można pobrać ze strony:
   Qt Essentials - Qt Quick for C++ Developers


[ 17 marca 2011 ]   Wykład w sali 23/C3:
ANDROID - Projektowanie interfejsu użytkownika (Layouts, Widgets, Menus)       
prow. Piotr Michałkiewicz, Daniel Maksymow

Materiały pomocnicze: Slajdy prezentacji (PDF)
     

[ 10 marca 2011 ]   Pierwszy wykład z tematu ANDROID:

ANDROID - Wprowadzenie, konfiguracja środowiska, narzędzia, pierwsze aplikacje
prow. Piotr Szymański, Paweł Rejkowicz

Materiały pomocnicze:
    1) Slajdy pierwszej części prezentacji
    2) Kody źródłowe przykładów

 Podczas prezentacji przydatny będzie laptop z zainstalowanym oprogramowaniem:
    1) Eclipse           -
http://www.eclipse.org/
    2) Android SDK - http://developer.android.com/sdk/index.html
    3) Eclipse ADT   - http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html 

 Osoby, które miałyby ochotę wspólnie z Piotrem Szymańskim utworzyć grupę projektową
 zajmującą się tworzeniem aplikacji dla systemu Android,
 mogą się kontaktować z Piotrem przez e-mail: prywatny@piotr-szymanski.pl


[ 3 marca 2011 ]   Ustalenia ze spotkania organizacyjnego:

W semestrze letnim 2011 warsztaty będą się odbywać:

  a) nadal w czwartki w godz. od 19:00 do 20:00 / 20:30

  b) naprzemiennie wykład (co dwa tygodnie)
      i laboratoria (co 2 tygodnie)

  c) podstawowym tematem będzie ANDROID (17 głosów),
     uzupełniającym tematem będzie QT (10 głosów),
     temat Windows Mobile na razie odpadł (4 głosy).

  d) wykłady będą się odbywać w sali 23/C3
      lub 21/C3 (gdy sala 23 będzie zajęta)
     a laboratoria w salach 127L i 127P/C3 
Działalność w kole naukowym
powinna zachęcać do aktywnego i kreatywnego
rozwijania swoich zawodowych oraz naukowych umiejętności.

W tym semestrze, kolejne prezentacje
będą przygotowywane przez 2-3 osobowe zespoły studentów
(czyli chyba każdego spośród Was ;-)
którzy zgłoszą się do przygotowania takiego pojedynczego wystąpienia mającego formę wykładu czy ćwiczeń na wybrany temat.


Marek Piasecki

   


<<< Powrót do STRONY GŁÓWNEJ