Organizuje Studenckie Koło Naukowe Informatyki Systemów Autonomicznych i Adaptacyjnych   ( ISA2
Wydział Elektroniki - Politechnika Wrocławska, dr Marek Piasecki, dr Paweł Rogaliński


Warsztaty programowania urządzeń mobilnych

Telefonów / Smartfonów / Tabletów 


STRONA GŁÓWNA     Sem. zimowy 2011     Sem. letni 2011     Sem. zimowy 2010     2009 i wcześniej


[ ARCHIWUM sem. zimowego 2010-2011 ]

          Java Microedition:   25.listopada  ,    9.grudnia  
                  Symbian / Qt:      2.grudnia    ,   16.grudnia  ,   20 stycznia   ,  27 styczniaW semestrze zimowym 2010/2011, spotkania odbywały się w czwartki
w sali wykładowej 23/C3 w godz. 19:00-20:30 


MATERIAŁY:
 1. Spotkanie organizacyjne (18.listopada.2010)
  - plakat
  - prezentacja wprowadzająca
  - raport "Developer Economics 2010 and Beyond" opracowany przez firmę Vision Mobile
  - graficzna wizualizacja "The Mobile Developer Journey" najważniejszych faktów z w/w raportu
  - formularz oraz zestawienie wyników ankiety przeprowadzonej podczas spotkania


 2. Platforma Java MicroEdition (25.listopada.2010)
  - prezentacja "Wprowadzenie do J2ME" przygotowana i wygłoszona przez Marcina Stachniuka

  - http://netbeans.org/downloads/  << instalacja zalecanego środowiska NetBeans
     (trzeba wybrać wersję "Java" lub "All" aby była wspierana technologia "Java ME")

  - po zainstalowaniu NetBeans, lokalną kopię dokumentacji MID profile znajdziesz w katalogu:
     C:\Program Files\NetBeans 6.x.x\mobility8\WTK2.5.2\docs\api\midp\
     (najlepiej otworzyć w przeglądarce znajdujący się w tym katalogu plik index.html,
      Otwierając plik index-all.html uzyskasz alfabetyczny spis wszystkich klas, metod, stałych, itp
      co jest bardzo przydatne podczas analizowania kodu przykładów z naszych prezentacji)


  dokumentacja on-line dla MID Profile , przygotowana przez Sun Microsystems (obecnie wykupiony przez Oracle)
     (dokumentację Javy ME najprościej znaleźć wpisując w Google "MIDP javadoc" ) 3. Platforma Symbian , Qt  (2.grudnia.2010)
  - Wprowadzenie - historia powstania systemu Symbian, wersje, narzędzia programistyczne
     wybrane fragmenty prezentacji "Symbian OS Programming" 
     którą przygotował Tony Torp w ramach kursu Introduction to Symbian OS Programming
     prowadzonego w roku 2006 na University of Tartu, Institute of Computer Science

  - Materiały dydaktyczne Qt in Education Course Material   (Nokia, 2010)
    przygotowane dla instytucji edukacyjnych nauczających programowania z wykorzystaniem Qt
    Zaplanowano 10 modułów każdy 2x45minut (wykład i ćwiczenia).  4 pierwsze są już gotowe.
    np.

             
  Lecture 1:  The ideas behind Qt and live demo
          Exercises 1:  An introduction to Qt
             Lecture 2:  The Qt object model and the signal slot concept
          Exercises 2:  The Qt Object Model and Signal Slot Mechanism
    Spakowane wszystkie materiały lekcji L1-L4 (PDF, ODP, PPT, kody źródłowe przykładów)   

  - "Qt Tutorial: 14 kroków" - polska wersja kursu programowania GUI z wykorzystaniem Qt
      oraz polska wersja dokumentacji Qt 2.1.0  (Troll Tech, 2000)
     
  (tłumaczenie na potrzeby pracy dyplomowej - Łukasz Jokiel (c) 2000)

  - Video-prezentacja: "Introduction to Qt on mobile platforms" (9 minut, 13MB, Forum Nokia, 2009)

  - Tradycyjne środowisko programowania - Carbide C++ 
    "Symbian Qt installation tutorial" -  instalacja, konfiguracja, testowa aplikacja
     (Active Perl, Carbide C++, S60 SDK, Open C++, Qt for Symbian SDK)

  - Qt Creator - środowisko programowania dedykowane dla Qt (http://qt.nokia.com/)
     Video demo: Qt for Symbian - Developing in Qt Creator (5 minut, 12MB)  

  - Instalacja Qt Creator IDE ver. 2.0
    >> wybieramy licencję LGPL oraz  Qt SDK: Complete Development Environment
         
  oraz Nokia Qt SDK - Complete SDK for Qt for Symbian and Maemo


  - Qt on Mobile Platforms e-learning course  (54 minuty, 73MB, Forum Nokia, 2010)
     podrozdziały: > Qt for Symbian (12 minut)
                         > Mobility Project
      Appendix - Screencasts:
                         > Hello World with Qt creator
                         > Create a sum calculator UI with Qt Designer


 4. Platforma Java MicroEdition (9.grudnia.2010)
  - prezentacja "Tworzenie GUI wysokiego poziomu" przygotowana przez Marcina Majaka


 5. QGraphics View Framework vs. QML  (16.grudnia.2010)
  Wprowadzenie do tworzenia zaawansowanych interfejsów graficznych.

  prelegenci: Jakub Bogacz , Patryk Górniak, Tieto Poland
  Część 1:  QGraphics View Framework
  Cześć 2:  QML - Qt Quick  Kody źródłowe przykładów z w/w prezentacji:
    - UI_in_Qt_(part_I).zip
    - UI_in_UML_(part_IIa).zip
    - UI_in_UML_(part_IIb-pro).zip

  Wybrane odsyłacze do dokumentacji:
   - Graphics View Framework – wprowadzenie
   - QGraphicsScene
   - QGraphicsView
   - QGraphicsItem
   - QGraphicsObject

 6. Czwartek 27 stycznia odbyły się warsztaty praktyczne w laboratorium 125/C3

  << QtMobility - Cute programming for mobile devices - Hands On>>

  przygotowane przez przedstawicieli firmy TIETO Poland
  Prowadzący: Konrad Ciekot

  Materiały pomocnicze są zamieszczone na stronie:
        http://www.tieto.pl/kariera/warsztaty/materialy<<< Powrót do STRONY GŁÓWNEJ